W dniach od 20 do 29 listopada 2017 roku lokalni przedsiębiorcy Gminy Wieruszów oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wieruszowie wzięli udział w projekcie „Misja gospodarcza do Brazylii”. Celem projektu było nawiązanie kontaktów handlowych z otoczeniem biznesowym działającym na terenie Brazylii oraz w późniejszym okresie wdrożenie importu lub exportu między firmami brazylijskimi i polskimi.

W misji gospodarczej wzięli również udział dwaj przedstawiciele firmy Kompass Poland Sp z o.o. z Warszawy: Marek Wcisło – Dyrektor Zarządający i Rafał Gucman – Dyrektor Sprzedaży.

 

Już w pierwszych dniach po przylocie w celu rozpoznania rynku konsumenckiego w praktyce strona brazylijska zorganizowała szereg wizyt w centrach handlowych, sklepach branżowych z obszaru działania poszczególnych przedsiębiorców. Wizyty te mały na celu ocenę wymiaru cen, ekspozycji towarów, asortymentu, promocji i zwyczajów zakupowych konsumentów. Ekspozycja towarów w różnych sklepach, trafiającego do klienta o różnych potrzebach i różnych wymaganiach pozwoliła na rozeznanie potrzeb oraz na porównanie standardów brazylijskich ze standardami polskimi. Z perspektywy polskich producentów miało to istotny wpływ na przebieg zorganizowanych w kolejnych dniach bezpośrednich spotkań B2B z przedstawicielami brazylijskiego biznesu. Na wyraźną prośbę naszych przedsiębiorców wyartykułowaną na spotkaniach przed wyjazdem, rozpoznanie rynku konsumenckiego zorganizowano w dniach misji gospodarczej.

Kolejnym niezwykle istotnym działaniem było spotkanie z przedstawicielem kancelarii Rothmann Advogados  z Sau Paulo. Paulo César Teixeira Duarte Filho przygotował i przeprowadził dla członków naszej misji warsztaty pod nazwą "Doing Business in Brazil" poświęcone wyzwaniom i skutecznym sposobom prowadzenia działalności w Brazylii, szczególnie w odniesieniu do systemu podatkowego. Dzięki informacjom uzyskanym podczas tego warsztatu przedsiębiorcy mogli zapoznać się szczegółowo z aspektami społecznymi i ekonomicznymi Brazylii w kontekście eksportu i importu, z obowiązującym systemem podatkowym w Brazylii z wynikającymi z tego systemu obowiązkami nałożonymi na eksporterów i importerów oraz z zasadami i formami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Brazylii.

 

Na zorganizowanym w ramach misji spotkaniu Antonio Roberto Winter Carvalho przedstawiciel kancelarii Wintercarvalho Agvogados & Consultores z Sau Paulo jako specjalista od podatku VAT bardzo szeroko omówił wszelkie aspekty związane z kwestią tego podatku. Ponadto wskazał na możliwości i formy współpracy firm polskich i brazylijskich, w tym na dokapitalizowanie istniejących spółek brazylijskich.

Bardzo staraliśmy się, aby zakres naszej misji gospodarczej obejmował możliwie najwięcej aspektów wynikających z potencjalnej współpracy naszych firm z firmami brazylijskimi. Istotnym spotkaniem wpisującym się w w/w zakres było spotkanie z przedstawicielem Edial Importacao & Exportacao z Sau Paulo. Edinei Mineiro szeroko i szczegółowo zapoznał przedsiębiorców z możliwościami technicznymi i logistycznymi związanymi z eksportem i importem towarów do Brazylii. Edial realizuje projekty we współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowym São Paulo, których celem jest wspieranie sprzedaży zagranicznej eksporterów i producentów z różnych regionów Sau Paulo, w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, z udziałem przedsiębiorstw handlowych i handlowych firm importowych i eksporterów.

W kolejnych dniach przedsiębiorcy odbyli kilkanaście spotkań BTB z przedstawicielami różnych firm oraz z przedstawicielami firm typu „trade” bardzo istotnym uczestnikiem dystrybucji międzynarodowej, który obejmuje do 70% rynku brazylijskiego. Spotkania zorganizowano pod kątem zainteresowania poszczególnymi branżami reprezentowanymi przez przedsiębiorców z Polski. Podczas spotkań prezentowano produkty, szczegółowo omawiano ofertę przedsiębiorców, analizowano wszystkie kwestie związane z ewentualnym zawarciem porozumienia o współpracy. Każdy z przedsiębiorców miał nieograniczony czas na zaprezentowanie produktów swojej firmy oraz na pozyskanie informacji o ofercie firmy brazylijskiej. Dla pełnego komfortu naszych przedsiębiorców spotkania zabezpieczali tłumacze. Poszczególni przedsiębiorcy wymieniali się kontaktami z przedstawicielami strony brazylijskiej, dzięki czemu będzie możliwość wymiany poszczególnych dokumentów i nawiązania współpracy w zakresie jaki interesuje poszczególne firmy.

 

 

 

Jednym z elementów misji były również wizyty partnerskie w zakładach, firmach, przedsiębiorstwach i sklepach prowadzonych przez lokalnych, brazylijskich przedsiębiorców. Wizyty te miały na celu umożliwienie porównania polskim przedsiębiorcom warunków, wyposażenia, rodzaju towarów, jakości, sposobu zatrudnienia, czy wykonywania produktów aż po ich sprzedaż. Wizyty te pozwoliły na swobodną wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i brazylijskimi przedsiębiorcami.

 

Strategiczną rolę dla gospodarki brazylijskiej pełni port w Santos. Port ten posiada szeroką gamę terminali przeładunkowych - ładunki stałe i płynne, kontenery i ładunki ogólne. Jest to wiodący port Brazylii w ruchu kontenerowym. System naziemnego dostępu do portu stanowią dwie autostrady oraz linie kolejowe. Port ten jest uważany za najnowocześniejszy w Brazylii. Jest to 39 największy na świecie port pod względem ruchu kontenerowego i największy w Ameryce Południowej. Położony jest w niedalekiej odległości od Sau Paulo.

Dzięki uprzejmości brazylijskich współorganizatorów misji, polscy przedsiębiorcy mieli możliwość obejrzenia portu i wysłuchania bardzo interesującej prezentacji przygotowanej przez osoby zarządzające portem. To właśnie do tego portu wpływają wszystkie towary eksportowane do Brazylii, tutaj następuje rozładunek i logistyka związana z przetransportowaniem ich w głąb kraju.

Zostaliśmy zapoznani z działalnością poszczególnych terminali i sektorów portu. Z całym procesem i procedurami związanymi z przyjęciem towarów i przekierowaniem ich do właściwego odbiorcy w Brazylii. Ze względu na ogromną rozległość infrastruktury portowej wzięliśmy udział w opłynięciu łodzią strategicznych punktów portu.

 

W trakcie misji odbyliśmy bardzo ważne spotkanie w Federacji Przemysłu w Sau Paulo (FIESP). FIESP jest stowarzyszona z Krajową Konfederacją Przemysłu (CNI). Jednostka ta zrzesza 52 reprezentatywne jednostki stanu Sau Paulo, reprezentujące 131 związków zawodowych i 130 tysięcy przedsiębiorstw. Na spotkaniu z dwoma dyrektorami Departament Handlu i Spraw Zagranicznych Federacji Przemysłu w stanie Sau Paulo Stefanem Bogdanem Barenboim-Salej i Antonio Fernando Guimaraes Bessa zapoznani zostaliśmy z bardzo szczegółowymi analizami dotyczącymi gospodarki brazylijskiej, aspektami macro i microekeonomicznymi Brazylii, partnerami handlowymi, zakresem zagranicznych inwestycji brazylijskich, strukturą produkcyjną funkcjonującą w Brazylii, ramami polityki gospodarczej Brazylii, potencjałem brazylijskiego rynku.  Mieliśmy okazję przekazać jaki jest cel naszej misji, jakie widzimy po kilku dniach pobytu w Brazylii zagrożenia i jakie mamy wątpliwości co do współpracy ze stroną brazylijską. Przedsiębiorcy w luźnej dyskusji przedstawili sprawy, które z punktu widzenia prowadzonych przez nich interesów są niekorzystne dla obu stron. W wyniku podjętych rozmów przedstawiciele FIESP zobowiązali się przedstawić wnioski złożone przez naszych przedsiębiorców na najbliższych spotkaniach, na których zapadają decyzje w tym zakresie. Otrzymaliśmy również agendę FIESP w zakresie prognozy dla brazylijskiego agrobiznesu na okres do 2026 roku.

Było nam bardzo miło odbyć w/w spotkanie zwłaszcza, że w wyniku rozmów jeden z dyrektorów departamentu FIESP poinformował nas o swoich polskich korzeniach.

Podczas pobytu w Rio de Janeiro  przedsiębiorcy wzięli udział w zorganizowanych spotkaniach B2B z funkcjonującymi w tym mieście przedstawicielami firm. Zorganizowano je pod kątem potrzeb i branż poszczególnych firm. Podczas spotkań dokonywano wymiany doświadczeń, analizowano produkty, specyfikacje finansowe i ewentualne możliwości współpracy międzynarodowej między firmami.

W ramach pobytu na misji w Brazylii przedstawiciele jednej z wieruszowskich firm spotkali się również z polskim konsulem i gubernatorem w stolicy Brazylii, którzy wyrazili akces odwiedzenia naszej gminy w nieodległej przyszłości.

Podsumowaniem misji w Brazylii była wizyta w porcie w Rio de Janeiro – ważnym logistycznym punkcie dla Brazylii.

Misja gospodarcza do Brazylii składała się z pobytu w dwóch miastach: Sau Paulo i Rio de Janeiro. W obu z nich zorganizowane zostały spotkania biznesowe i okołobiznesowe dla całej grupy przedsiębiorców z Polski.

Strona brazylijska na każdym spotkaniu podkreślała, że fakt przyjazdu Polaków do Brazylii jest niezwykle ważny podczas robienia jakichkolwiek interesów z przedsiębiorcami z Brazylii. Bardzo ważny jest bowiem dla nich bezpośredni kontakt z potencjalnych kontrahentem.

Co po zakończeniu misji?

W wyniku spotkań, które odbyły się w trakcie misji każda z firm, które w niej brały udział indywidualnie będą prowadzić rozmowy z partnerami brazylijskimi, które zakończone zostaną umowami lub porozumieniami.

Organizator misji – czyli my - Kompass Poland Sp z o.o. zapewniamy dalszą możliwość wsparcia dla naszych przedsiębiorców, którzy zdecydują się poza współpracą z dystrybutorami w Brazylii, na otwarcie swojego oddziału na miejscu; kwestie wsparcia w rekrutacji, sprawach organizacyjnych otwarcia biura, negocjacjach, będą możliwe, dzięki obecności od wielu lat na miejscu w Brazylii oddziału organizatora.

Misja gospodarcza była realizowana w ramach projektu Rozwój i promocja gospodarcza Gminy Wieruszów poprzez udział w targach i misji gospodarczej do Brazylii, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lara 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Przedsiębiorcom, Współorganizatorowi oraz naszym Partnerom. Państwa zaangażowanie i profesjonalizm były nieocenione.

Zespół Kompass

 

 

Wielki sukces w Brazylii
08 grudnia 2017

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT