Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport pod tytułem “Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty”. Okazuje się, że wbrew propagandzie Kremla, Rosja długofalowo nie stanowi aż tak atrakcyjnego rynku zbytu, jak mogłoby się wydawać, spoglądając na rozmiary jej gospodarki. Polska pomimo embarga radzi sobie bardzo dobrze!

Rosyjskie PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest o wiele niższe, niż pozostałych państw graniczących z Polską.  Dodatkowo, słaba waluta i wysoka stopa inflacji, powodują że rosyjskie społeczeństwo jest stosunkowo biedne. Oznacza to tym samym, że siła nabywcza przeciętnego rosyjskiego konsumenta jest niewielka i wciąż spada.

 

Dla polskich przedsiębiorców największym partnerem handlowym są Niemcy. W tamte strony wyeksportowaliśmy towary o niemal czterokrotnie większej wartości niż do następnej kolejno Anglii  i o ponad sześciokrotnie większej wartości niż do Rosji. Interesujący jest również fakt, że do stosunkowo niewielkiego liczebnie państwa, jakim są Czechy (10,3 mln. mieszkańców ) wyeksportowaliśmy więcej towarów niż do niemal czternastokrotnie liczebniejszej Rosji. Analogiczna sytuacja jest w przypadku Holandii, do której Polska eksportuje mniej więcej tyle samo towarów co do Rosji. Warto zauważyć, że rozkład procentowy polskiego eksportu do poszczególnych państw jest względnie stały i rosyjskie embargo nie wywołało w jego zakresie drastycznej zmiany.Należy zauważyć, że wartość najistotniejszej w kontekście embarga kategorii eksportowanych towarów, tj. „żywność i zwierzęta żywe” ogółem, wziąwszy pod uwagę cały polski eksport, wynosi 16,99 miliarda euro. Do Rosji eksportujemy żywność i zwierzęta żywe o wartości 1,18 miliarda euro, a więc eksport produktów żywnościowych do Rosji stanowi ok. 7 proc. wartości eksportu tej kategorii towarów ogółem. Istotny przy tym jest fakt, że jak zaznaczono już powyżej, produkty rolno – spożywcze stanowią jedynie 13,1 proc. wartości towarów eksportowanych ogółem.

 

Dodatkowym skutkiem embarga rosyjskiego, jest fakt, że sytuacja zmusiła eksporterów do eksplorowania chłonnych rynków afrykańskich i azjatyckich. Dzięki temu, największy wzrost w roku 2014, jeśli chodzi o polski eksport do danego kraju, zaliczył eksport do Maroka – osiągnął pułap 89 milionów euro, czyli pięciokrotnie wyższy, niż w roku 2013. Z kolei polski eksport do Hong Kongu wzrósł w roku 2014 dwukrotnie, osiągając wartość 146 milionów euro, natomiast wartość eksportu towarów rolnych do Arabii Saudyjskiej wyniosła 265 milionów euro. Wydaje się więc, że można śmiało postawić następującą tezę – dzięki pomysłowości i elastyczności polskich producentów, którym w związku z rosyjskim embargiem skutecznie udało się znaleźć wiele nowych atrakcyjnych rynków zbytu, owe embargo nie wywołało większych negatywnych skutków w zakresie polskiej wymiany handlowej z innymi państwami.

 

Zdaniem ZPP, można wysnuć wnioski odwrotne od tych głoszonych przez propagandę rosyjską. To Federacji Rosyjskiej embarga zaszkodziły w największym stopniu. W 2014 roku PKB Rosji, liczone w mld dolarów, spadło do 2057 mld, w porównaniu do 2096 mld w roku 2013. Na rok 2015 prognozowany jest dalszy spadek, nawet do 5 proc.

 

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, StrefaBiznesu.polskatimes.pl

 

 

 

ZPP: Embargo bez wpływu na Polskę
23 marca 2015

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT