Czy startupy mają dobre warunki do rozwoju w Polsce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Deloitte stworzył model dojrzałości ekosystemu startupów, który - w skali 1-4 mierzy – mierzy obszary, determinujące środowisko rozwoju tych młodych technologicznych firm. Raport „Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce” powstał na podstawie badania 211 polskich startupów.

Autorzy raportu zdefiniowali pięć kluczowych obszarów, które kształtują ekosystem polskich startupów. Są to: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, eksperci Deloitte uznali, że Polska, jako miejsce do rozwoju techno-biznesów, uzyskała średnią 1,93 punktów. Oznacza to, że jest umiarkowanie dojrzała.

Najlepiej wypadamy w dziedzinie regulacji prawnych (ocena 2,55) i otoczenia instytucjonalnego (ocena 2,5). Jak piszą eksperci, poprawy wymagają tu przejrzystość systemu podatkowego i czas potrzebny do założenia biznesu. Na pochwałę ekspertów zasłużył natomiast system wsparcia publicznego na prowadzenie działalności badawczo- rozwojowej (B+R), choć i tu pojawiły się zastrzeżenia, co do efektywności ukierunkowania środków.


© Gabi Moisa - Fotolia.com

 

Dość wysokie noty uzyskał także kapitał ludzki (ocena 2,27). Oznacza to – twierdzą autorzy – że Polska ma ogromny potencjał do tworzenia bazy specjalistów, dzięki dużej liczbie studentów i absolwentów kierunków inżynierskich i ścisłych. Jednak ten atut nie jest w pełni wykorzystany z powodu niskiej aplikacyjności kształcenia akademickiego. Zdecydowanej i to pilnej poprawy wymaga natomiast kapitał społeczny (ocena: 1,5). Konieczna jest stymulacja umiejętności współdziałania i zmniejszenie awersji do podejmowania ryzyka wśród Polaków. Zdaniem ekspertów brakuje też postawy otwartości na dzielenie się wiedzą i zaangażowania w życie społeczne.

Autorzy raportu wskazali także, że finansowanie startupów to obszar do dalszego rozwoju (ocena: 1,68).  Zwrócono uwagę na niewielką liczbę aniołów biznesu i funduszy venture capital oraz brak zachęt fiskalnych do inwestowania w startupy. Brakuje także możliwości wykorzystania niektórych schematów finansowania (np. option pool – będące formą dodatkowego wynagradzania lojalnych pracowników startupu). (Deloitte)

 

http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/startup-ankieta2016-2.html

 

 

Raport „Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce”
06 lipca 2016

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT