N: Które z obszarów polskiej gospodarki są szczególnie istotne i będą wspierane przez Program Inteligentnego Rozwoju?

 

Najważniejsze dla nas są te obszary, które będą mogły w przyszłości generować duża wartość dodaną, co będzie przekładało się na wyższe marże dla firm, które są w danym sektorze jak również będą się przekładały na wyższe wynagrodzenia dla osób, które w danym sektorze pracują. A to oczywiście jest zależne od tego, na ile w tych właśnie branżach uda nam się wdrożyć nowe technologie, nowe rozwiązania czy nowe modele biznesowe.

 

N: Dużo ze środków jest dystrybuowanych przez regiony, jak Państwo mogą wspomóc regiony w tej dystrybucji?

 

Bardzo ważne jest w tej chwili, ażeby ten know-how, czyli ta wiedza, umiejętności, które zostały wypracowane na poziomie krajowym, głównie oczywiście przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie w przygotowywaniu i realizowaniu tego typu programów badawczych, żeby to doświadczenie przekazać na poziom regionalny. Bo wszystkie regiony będą miały do swojej dyspozycji znaczące środki właśnie na innowacje. Na innowacje to oznacza, że będą to środki na prowadzenie badań, a później na komercjalizację wyników tych badań w firmach.

 

N: A jakiego rodzaju programy mogą znaleźć finansowanie przez Państwa Program Inteligentnego Rozwoju?

 

Najważniejsze jest finansowanie projektu programów, które są przygotowywane przez firmy, a później te projekty badawcze są realizowane dalej we współpracy ze światem nauki, czyli z uczelniami, z instytutami badawczymi, a w dalszej kolejności, kiedy wyniki tych badań zakończą się pomyślnie, to wdrażanie wyników tych prac badawczych w przemyśle, w biznesie.

 

N: Czy Ministerstwo Rozwoju uzyskało już odpowiedź z Komisji Europejskiej w zakresie wydłużenia terminu kwalifikowalności dla wydatków poniesionych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej?

 

Z końcem tego roku kończy się wydatkowanie środków z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013. Jeszcze sporo pieniędzy zostało nam jeszcze do wydania w Polsce i w tej chwili rozmawiamy z Komisją Europejską zarówno nad przedłużeniem, ale także nad innymi rozwiązaniami, które by pozwalały na wykorzystanie jak największej ilości środków, które mamy jeszcze do dyspozycji z tej właśnie mijającej perspektywy.

 

N: Które Pana zdaniem programy powinny być wydłużone, o jakich nowych ewentualnie Państwo myślą?

 

Staramy się oczywiście o wydłużenie i oczywiście staramy się o mechanizmy, które dotyczą całej perspektywy finansowej, czyli wszystkich programów. Nie tylko Programu Innowacyjna Gospodarka, ale także innych programów takich jak Infrastruktura i Środowisko czy programy regionalne.

 

 

Ponad 8,6 mld euro dla innowacyjnych firm
13 kwietnia 2016

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT