Polska jest najatrakcyjniejszym inwestycyjnie krajem w Europie Środkowo-Wschodniej. Złoty medal zdobyliśmy po raz trzeci - skomentował ankietę Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Izba zapytała 1400 niemieckich inwestorów o opinie na temat prowadzenia biznesu w regionie EŚW.

Niemal wszyscy ankietowani (96%) potwierdzili, że wybraliby Polskę na ponowny kierunek swoich inwestycji. W sześciostopniowej skali Polska dostała 4,16 pkt, dzięki czemu, już po raz trzeci, otrzymała tytuł najbardziej atrakcyjnej lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej dla inwestycji zagranicznych.

W Polsce działalność gospodarczą prowadzi ponad 6 000 firm z udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniając około 300 tys. osób. Głównymi sektorami jest przetwórstwo przemysłowe m.in. w branży motoryzacyjnej oraz chemicznej.

W ocenie niemieckich inwestorów, największymi atutami Polski są m.in.: członkostwo w Unii Europejskiej, wysokie kwalifikacje kadr oraz jakość szkolnictwa wyższego. Niemcy są w Polsce największy inwestorem zagranicznym. Wartość niemieckich inwestycji stanowiła aż 17% łącznej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju i wyniosła 117 mld zł (dane za 2013 rok).

Doroczna prezentacja ankiety koniunkturalnej przeprowadzona została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo- Handlową (AHK). Podczas konferencji, która odbyła się 24 czerwca, zaprezentowano również raport „Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze” przygotowany przez KPMG we współpracy z AHK.

Źródło: PAIiIZ

 

 

Polska atrakcyjna gospodarczo
26 czerwca 2015

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT