W dniu 24 kwietnia 2015 roku w Z-Hotelu w Otwocku odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.  W uroczystości uczestniczyli przedsiębiorcy i organizacje, które wspólnie określiły zakres działań nowo powstałej organizacji.  Jednym z zadań Przedsiębiorcy.pl  będzie zbudowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce. Podczas spotkania przeprowadzone zostały również wybory władz Federacji.

Tego dnia odbyło się również spotkanie Uczestników Narodowego Programu Promocji  Polska Przedsiębiorczość oraz Członków MZHPiU, którzy wspólnie świętowali jubileusz 6-lecia powstania Zrzeszenia. Podczas spotkania zostali zaprezentowani Uczestnicy Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość – firmy, samorządy i podmioty medyczne, których zaangażowanie w rozwój i dotychczasowa działalność została uhonorowana Dyplomem Rekomendacyjnym i Statuetką Programu.

Zwieńczeniem całego dnia pełnego uroczystości była kolacja, podczas której Goście mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe i wymienić się doświadczeniami. Firma Kompass była obecna w trakcie tego wydarzenia, mieliśmy swoje stoisko promocyjne a nasz dyrektor – Marek Wcisło przedstawił prelekcję dla wszystkich zaproszonych gości.

 

 

 

Kompass na spotkaniu MZHPiU
06 maja 2015

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT