Mając na uwadze, iż podstawą sukcesu jest dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji, przy tworzeniu naszych baz danych posługujemy się unikalnym systemem klasyfikacji produktów i usług. Stworzona przez nas klasyfikacja, dzięki przejrzystej dla użytkownika strukturze, pozwala na szybkie i dokładne odnalezienie poszukiwanych danych.

 

Jednolity system klasyfikacji gwarantuje precyzyjny dostęp do poszukiwanych informacji.

 

 

Szczegółowość Klasyfikacji Kompass pozwala na skatalogowanie produktów/usług według takich kryteriów jak: użyteczność, materiał wykonania, rodzaj.

 

WERSJE JĘZYKOWE

 

Lista kodów, złożona z 67 sektorów przemysłu, 3023 branż i ponad 56.000 produktów i usług została przetłumaczona na 24 języki, dzięki czemu każdy użytkownik może prowadzić wyszukiwania w języku ojczystym.

 

STANDARYZACJA

 

Każdy produkt lub usługa posiada unikalny kod numeryczny, który jest taki sam we wszystkich krajach, w których działają przedstawiciele Kompass. Zastosowanie jednolitego systemu klasyfikacji pozwala na prezentację Państwa produktów/usług na całym świecie, w sposób zrozumiały dla obywatela dowolnego kraju.

 

AKTUALIZACJA I WERYFIKACJA KLASYFIKACJI

 

Numeracja oraz nazewnictwo produktów i usług ustalane jest przez zespół klasyfikacyjny. W miarę rozwoju nowych technologii i nowych branż dodawane są nowe produkty i usługi. Zespół redakcyjny sprawdza wszystkie nowe hasła indeksu i weryfikuje poprawność ich tłumaczeń.

 

O KOMPASS

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

UNIKALNY SYSTEM KLASYFIKACJI PRODUKTÓW I USŁUG

ZOBACZ

ZOBACZ

 

 

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW I USŁUG

Sektor przemysłu

 

 

Pierwsze dwie cyfry oznaczają określony sektor przemysłu (gospodarki) np.:

 

 • 03 – Żywność
 • 23Zdrowie, medycyna, przemysł medyczny i farmaceutycznya
 • 80Usługi dla biznesu
 • 81 Handel wszystkimi rodzajami towarów, domy towarowe i sklepy detaliczne

 

Branże

 

Kolejne trzy cyfry definiują branże, precyzując działalność firmy wewnątrz danego sektora gospodarki np.:

 

 • 80 – Usługi dla biznesu
 • 80 300 Konsultanci zarządzania przedsiębiorstwem
 • 80 330 Doradztwo i usługi w zakresie eksportu
 • 80 360 Usługi księgowe
 • 80 500 Wyszukiwanie i selekcja pracowników, pośrednictwo pracy
 • 80 680 Obsługa po sprzedaży, serwisowanie, obsługa gwarancyjna
 • 80 750 Reklama zewnętrzna, usługi

 

Produkt

 

Ostatnie dwie cyfry określają konkretny produkt lub usługę np.:

 

 • 80 – Usługi dla biznesu (- sektor gospodarki)
 • 80300 Konsultanci zarządzania przedsiębiorstwem (- branża)
 • 80600 08 Konsultanci (doradcy) rozwoju biznesu
 • 80600 09 Konsultacje i szkolenia dla powstających firm, inkubatory przedsiębiorczości
 • 80600 10 Konsultanci (doradcy) zarządzania organizacjami niedziałającymi dla zysku
 • 80600 11 Konsultanci (doradcy) ogólnej oceny przedsiębiorstw
 • 80600 18 Konsultanci (doradcy) analizy wartości

 

KAŻDY PRODUKT LUB USŁUGA KLASYFIKOWANY JEST ZA POMOCĄ KODU

Copyright 2018 Kompass sp. z o.o.

Created in WebWave CMS

NASZA OFERTA

ul. Wita Stwosza 48

Warszawa

+48 (22) 255 92 70

info@kompass.com.pl

KONTAKT